شیشه لمینیت نسبت به شیشه‌های معمولی از ضریب ایمنی بیشتری برخوردار است. شیشه معمولی در اثرشکست به قطعات درشت و برنده خرد شده که می‌توانند منجر به خسارات جانی و مالی عظیم گردد. شیشه‌های سکوریت در مقایسه با شیشه‌های معمولی وضعیت بهتری دارند. این شیشه‌ها در اثر شکست به قطعات ریز و غیر برنده خرد می‌شوند که هیچ گونه خطر جانی ندارند اما به هر حال شیشه فرو می‌ریزد. فلسفه پیدایش شیشه‌های لمینیت مرتفع نمودن این مشکل شیشه بود. در فرایند لمینیت میان دو یا چند لایه شیشه، میان لایه‌های پلیمری قرار گرفته و کل مجموعه تحت فشار وحرارت به صورت دائمی یکپارچه می‌گردند. مهم‌ترین مشخصه شیشه‌های لمینیت الگوی شکست آنهاست. شیشه‌ها در اثرضربه می‌شکنند اما تکه‌های شکسته به میان لایه چسبیده و شیشه یکپارچگی خود را حفظ می‌نماید.

کاربرد این نوع شیشه‌ها

  • شیشه‌های ضد گلوله، ضد سرقت، ایمن در برابر زلزله.
  • بانک‌ها، بیمارستان‌ها، استخرها، نورگیرها.
  • و بطور کلی در ایمنی و امنیت حائز اهمیت است.]
  • سلولهای فتوولتائیک
  • کف شیشه‌ای
  • شیشه‌های عایق صوتی
  • درب‌های ورودی
  • دکوراسیون داخلی
  • پنجره ساختمان‌های تجاری و مسکونی